တောင်ကြီး ခရီးစဉ် အမှတ်တရ | Taw Win Nan Htake Htar Travels
Skip to main content

တောင်ကြီး ခရီးစဉ် အမှတ်တရ

တော်ဝင်နန်းထိပ်ထား ခရီးသွားကုမ္ပဏီဖြင့် တောင်ကြီးခရီးစဉ်သို့ လိုက်ပါခဲ့ကြသော ဧည့်သည်တော်များ၏ ပျော်ရွှင်မှု ပုံရိပ်များ ဖြစ်ပါတယ်။